סיכום היסטופתולוגי או ציטולוגי ללא נוכחות בישראל — היום זה אפשרי.

לשירותכם אפשרות להביא חומר היסטופתולוגי/ציטולוגי על מנת לבצע עיבוד אבחנה או חוות דעת שניה מחו"ל ללא נוכחותכם.

מסירת חומר מבצעת בעזרת חברת שליחות DHL ממוקמת בכול רחבי העולם.