תעודת רישום מעבדה רפואית

תעודת The College of American Pathologists

תעודת ISO 9001:2015

תעודת התאגדות חברה