מכשור לביצוע צביעות:

Ventana Benchmark XT, Roche

ספקי נוגדנים:

  • גאמידור דיאגנוסטיקה בע”מ (1984)
  • אנקו דיאגנוסטיקס בע”מ
  • אלדן ציוד אלקטרוני בע”מ

סוגי נוגדנים:

  • Ready-to-Use
  • מרוכזים
שם צביעהמלאימחיר
Actin, SMAבמלאי234
Alcian blueחצוני234
ALK Proteinבמלאי234
Alpha-fetoprotein (AFP)חצוני234
Amyloidחצוני234
Androgen (AR)חצוני234
Anti-Estrogen (ER)במלאי234
Anti-HER2/neu (Roche)במלאי450
Anti-P53במלאי234
Anti-P63בחוסר234
Anti-Progesterone (PR)במלאי234
BAP-1חצוני600
BCL2במלאי234
BCL6במלאי234
BETA-CATENINבמלאי600
CA125במלאי234
CA19-9במלאי234
CALDESMONבמלאי
Calponin-1במלאי234
CALRETININבמלאי600
CAM5.2חצוני234
CD10במלאי234
CD117, C-Kitבמלאי234
CD138/syndecan-1במלאי234
CD15במלאי234
CD19בחוסר
CD1aחצוני234
CD2במלאי234
CD20במלאי234
CD21במלאי234
CD23במלאי234
CD3במלאי234
CD30במלאי234
CD31במלאי234
CD34במלאי234
CD35במלאי234
CD38חצוני
CD4במלאי234
CD43במלאי234
CD45 (LCA)במלאי234
CD5במלאי
CD56במלאי
CD68במלאי234
CD71במלאי234
CD79-Aבמלאי234
CD8במלאי234
CD99במלאי234
CDK4חצוני600
CDX-2במלאי234
Chromogranin Aבמלאי234
Congo redחצוני
Cyclin D1 (BCL-1)במלאי234
Cytokeratin 18 (CK18)במלאי
Cytokeratin 19 (CK19)במלאי234
Cytokeratin 20 (CK20)במלאי234
Cytokeratin 5/6 (CK5/6)במלאי234
Cytokeratin 7 (CK7)מעט234
Cytokeratin Cocktail (CK)במלאי234
D2-40 (Podoplanin)חצוני234
DESMINבמלאי234
DOG1חצוני234
E-Cadherinבמלאי234
EMAבמלאי234
Epshtein-Barr Virus (EBV)בחוסר234
ERGבמלאי234
Ferrumחצוני234
FLI1חצוני234
GATA-3במלאי234
GFAPבמלאי600
Giemsaבמלאי234
Glypican-3חצוני234
Gramחצוני600
H&E (HE)במלאי234
Hepatocyteבמלאי234
HepPar1במלאי234
HMB-45במלאי234
IgG4חצוני600
Inhibin, alphaבמלאי600
INI-1במלאי234
Kappaבמלאי234
Ki-67במלאי234
Lambdaבמלאי234
Massonחצוני234
MDM2חצוני600
Melanoma Cocktailבמלאי234
MIF4חצוני600
MLH-1 (MSI)במלאי2500
MSH-2 (MSI)במלאי2500
MSH-6 (MSI)במלאי2500
MUM1במלאי234
Myelo (MPO)במלאי234
Myo D1חצוני600
Myogeninחצוני600
MYOGLOBINבמלאי234
Myosinבמלאי234
Napsin Aחצוני234
Neurofilamentבמלאי234
NFבמלאי234
NKX3.1חצוני600
NSEבמלאי234
oct3/4חצוני600
p16במלאי234
P40בחוסר234
P504s (AMACR)במלאי234
PASבמלאי234
Pas+Dבמלאי234
PAX-5במלאי234
PAX-8הוזמן234
PD-1במלאי234
PDL-1 28-8 (Cell Marque)במלאי2850
PDL-1 22C3 (Dako)במלאי2850
PLAPבמלאי234
PMS-2 (MSI)במלאי2500
PSAבמלאי234
Reticבמלאי234
S-100במלאי234
SOX-10הוזמן234
Synaptophysinבמלאי234
TDTחצוני600
THYROGLOBULINבמלאי600
TLE1במלאי234
TTF-1במלאי234
VIMENTINבמלאי600
WT1חצוני234
ZN (Ziehl-Neelsen)חצוני234
Glutamine synthetase (GS)חצוני600
IgGחצוני600
Hsp70חצוני400
Trypsinחצוני400