שם צביעהמלאימחיר
Actin, SMAבמלאי234
Alcian blueבחוסר234
ALK Proteinבמלאי234
Amyloidבחוסר234
Androgen (AR)בחוסר234
Anti-Estrogen (ER)במלאי234
Anti-HER2/neuבמלאי450
Anti-P53במלאי234
Anti-P63במלאי234
Anti-Progesterone (PR)במלאי234
BCL1במלאי234
BCL2במלאי234
BCL6במלאי234
BETA-CATENINבמלאי600
CA125במלאי234
CA19-9במלאי234
CALDESMONבמלאי234
Calponin-1במלאי234
CALRETININבמלאי600
CAM5.2בחוסר234
CD10במלאי234
CD117, C-Kitבמלאי234
CD138/syndecan-1במלאי234
CD15במלאי234
CD19במלאי234
CD2במלאי234
CD20במלאי234
CD21במלאי234
CD23במלאי234
CD3במלאי234
CD30במלאי234
CD31במלאי234
CD34במלאי234
CD35במלאי234
CD38בחוסר234
CD4במלאי234
CD43במלאי234
CD45 (LCA)במלאי234
CD5במלאי234
CD56במלאי234
CD68במלאי234
CD71במלאי234
CD79-Aבמלאי234
CD8במלאי234
CD99במלאי234
CDK4שערי צדק600
CDX-2במלאי234
Chromogranin Aבמלאי234
Congo redבחוסר234
Cyclin D1 (BCL-1)במלאי234
Cytokeratin 18 (CK18)בחוסר234
Cytokeratin 19 (CK19)במלאי234
Cytokeratin 20 (CK20)במלאי234
Cytokeratin 5&6 (CK5&6)במלאי234
Cytokeratin 7 (CK7)במלאי234
Cytokeratin Cocktail (CK)במלאי234
DESMINבמלאי234
DOG1בחוסר234
E-Cadherinבמלאי234
EMAבמלאי234
Epshtein-Barr Virus (EBV)נוגדן חדש234
ERGבמלאי234
Ferrumבחוסר
FLI1בחוסר234
GATA-3במלאי234
GFAPבמלאי600
Glypican-3בחוסר
Gramבחוסר234
H&Eבמלאי200
Hepatocyteבחוסר
HepPar1בחוסר234
HMB-45במלאי234
IgG4שערי צדק600
Inhibin, alphaבמלאי600
INI-1במלאי234
Kappaבמלאי234
Ki-67במלאי234
Lambdaבמלאי234
Massonבחוסר234
MDM2שערי צדק600
Melanoma Cocktailבמלאי234
MIF4בחוסר234
MLH-1 (MSI)במלאי2500
MSH-2 (MSI)במלאי2500
MSH-6 (MSI)במלאי2500
MUM1במלאי234
Myelo (MPO)במלאי234
MYOGLOBINבמלאי234
Myosinבמלאי234
Napsin Aבחוסר234
Neurofilamentבמלאי234
NFבמלאי234
NKX3.1בחוסר234
NSEבמלאי234
p16במלאי234
P40בחוסר234
P504s (AMACR)במלאי234
Pan-Keratinבמלאי234
PASבמלאי234
Pas+Dבמלאי234
PAX-5במלאי234
PAX-8במלאי234
PD-1בחוסר234
PD-L1 SP142במלאי3500
PD-L1 22C3במלאי3500
PD-L1 28-8במלאי3500
PLAPבמלאי234
PMS-2 (MSI)במלאי2500
PSAבמלאי234
Reticבמלאי234
S-100במלאי234
SOX-10במלאי234
Synaptophysinבמלאי234
TDTבחוסר234
THYROGLOBULINבמלאי600
TLE1במלאי234
TTF-1במלאי234
VIMENTINבמלאי600
WT1בחוסר234
ZNבחוסר234