• ביופסיות קטנות, טרוקט, נגעים, פיפלים
 • ביופסיות אחרי ניתוח
 • אבחנות אימונוהיסטוכימיות
 • חוות דעת שנייה
 • בדיקות פאפ
 • בדיקות פאפ דק
 • ניקורים (FNA)
 • הכנת Cell-Block
 • BRCA
 • FISH for Her2/neu
 • PDL-1 Expression testing
 • Foundation One
 • ProSigma
 • BRAF
 • ALK/ROS
 • EGFR
 • MGMT

כדאי לדעת:

כול דגימה מתקבלת לתהליך איך ורק במידה שהיא עומדת בתנאי שמירת דגימות:

 • הביופסיה נלקחה ע״י רופא מומחה בעל תעודה נופקת ע״י משרד הבראיות
 • ברגע לקיחת ביופסיה יישמרו תנאים רפואים נדרשים
 • הביופסיה ישרות אחרי לקיחה מועברת לבקבוקון מיועד כולל פורמלין 4%
 • בקבוקון הדגימה לא סבל עלית או ירידת טמפרטורה חריגות
 • דרוש להעביר פרטים דמוגרפים של מטופל/ת ופרטי קשר רופא מפנה