חשבונית דיגיטלית תישלח למספר טלפון מופיע בפרטי תשלום.

קישורי לתשלום עבור ביופסיות נכונים רק לתושבי ישראל ולדגימות עד 30 מ”ל בלבד. במקרים ספציפיים בבקשה להיות בקשר עם נציגי המעבדה.